DNS Flusher 2.0.3 在ubuntu下不能用了

升级了一下版本,竟然不能用了,查了一下,原来是文件名大小写的问题…
插件目录的chrome.manifest

overlay	chrome://browser/content/browser.xul		chrome://dnsFlusher/content/dnsFlusher.xul

#这里应当改成
#overlay	chrome://browser/content/browser.xul		chrome://dnsFlusher/content/dnsflusher.xul

overlay	chrome://navigator/content/navigator.xul	chrome://dnsFlusher/content/dnsFlusher.xul

#应当改成
#overlay	chrome://navigator/content/navigator.xul	chrome://dnsFlusher/content/dnsflusher.xul

content	dnsFlusher									chrome/content/dnsFlusher/

skin	dnsFlusher		classic/1.0					chrome/skin/classic/dnsFlusher/

修改之后重启firefox就可以了
作者肯定是用win系统,文件名不区分大小写,所以不会有问题,其他linux,mac就会找不到文件了..

讨论

  1. ji.sun

    nb啊。困扰了我很久,还换成了老版本去用。这下好了。

  2. dongyuwei

    相同问题。多谢。兄弟还在校内吧?

  3. 小鹿

    是地,呵呵~

加入讨论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据